SZAMBO EKOLOGICZNE CZY PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA śCIEKóW – CO WYBRAć?

Brak możliwości podłączenia do systemu kanalizacji nie oznacza, że nieczystości można odprowadzać obojętnie gdzie i w dowolny sposób. W sytuacji, kiedy niedostępne są rozwiązania sieciowe, należy zastosować inne opcje, w tym szambo ekologiczne lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Która propozycja jest lepsza? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ tak jak w wielu innych sytuacjach, wszystko zależy od okoliczności. Podejmując decyzję o montażu określonej konstrukcji, należy brać pod uwagę takie kwestie, jak warunki glebowe, dostępną przestrzeń, ilość wytwarzanych nieczystości czy koszty. Rozważania na temat „przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne” należy poprzedzić wyjaśnieniem, czym są obie te opcje, szeroko oferowane na rynku.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia?

Często stosowanym rozwiązaniem, pozwalającym na skuteczne usuwanie ścieków z terenu posesji, jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to system składający się ze zbiornika na osad, a także przewodów odpowiadających za odprowadzanie nieczystości do gruntu. Oczywiście na różnych etapach ścieki są poddawane procesom filtracji i oczyszczania, tak by w końcowej fazie były bezpieczne dla środowiska. W grę wchodzą procesy mechaniczne oraz biologiczne. Żaden inwestor nie może sobie pozwolić na to, aby odprowadzać do gruntu lub wód gruntowych nieczystości bez poddania ich filtracji, ryzykując przy tym perspektywą dotkliwych kar. Wynika to z przepisów, tak samo jak konieczność zadbania o formalności, czyli na przykład zgodność z planem zagospodarowania bądź warunkami zabudowy. Realizując budowę oczyszczalni, należy tego przestrzegać.

Szambo Ekologiczne Czy Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – Co Wybrać? - Zbiorniki Betonowe, Na Szambo I Gnojówkę, Piwnice Oraz Kanały - Producent Szamb Betonowych Septic zdjęcie nr 2

A może jednak szambo ekologiczne?

Innym rozwiązaniem, które jest stosowane w miejscach pozbawionych połączenia z systemową kanalizacją miejską, jest szambo. Mówimy oczywiście o wersji ekologicznej, ponieważ jest to optymalna i nowoczesna propozycja dla gospodarstw o różnorodnych potrzebach. Rozważając kwestię przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne, na pewno warto wziąć pod uwagę właśnie wymagania użytkowników. Ta druga konstrukcja to zazwyczaj zbiornik z betonu lub tworzywa sztucznego w wersji bezodpływowej, czyli bez możliwości odprowadzania nieczystości. Ścieki są w nim gromadzone na określony czas, a następnie wywożone wozem asenizacyjnym. Dostępne są oczywiście konstrukcje o rozmaitych formach i przede wszystkim pojemnościach, które można dopasować do zapotrzebowania.

Bardzo często tym określeniem bywa nazywane szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym. Jest to zestaw osadnika gnilnego oraz drenów, które odpowiadają za odprowadzanie ścieków. W zbiorniku następuje rozdział frakcji ciężkiej i lekkiej, a w przewodach dochodzi do doczyszczania. Efektem nie jest jednak pełne oczyszczenie i warto o tym pamiętać. Bardzo często tego rodzaju konstrukcja jest definiowana jako mniej skomplikowana wersja przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo betonowe – które rozwiązanie jest lepsze?

Wydaje się, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która z dostępnych opcji jest optymalna. Wszystko zależy bowiem od oczekiwań, możliwości infrastrukturalnych lub finansowych, ilości wytwarzanych nieczystości i nie tylko. Kalkulacje na temat: przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo betonowe najlepiej więc poprzedzić głęboką analizą predyspozycji oraz potrzeb.

Wiadomo, że szambo betonowe kosztuje mniej oraz zajmuje mniej miejsca, więc bez wątpienia są to argumenty istotne z różnych punktów widzenia. Chcąc zaoszczędzić lub nie mając dużych możliwości przestrzennych, taka konstrukcja wydaje się optymalna. Także eksploatacja nie jest wymagająca – tak naprawdę wystarczy tylko raz na jakiś czas korzystać z usług specjalistów zajmujących się wywozem ścieków. Okazuje się jednak, że w dłuższej perspektywie może to być bardziej kosztowne niż montaż oczyszczalni ścieków przydomowej. Dlaczego? Ponieważ ta druga opcja jest oczywiście droższa na starcie, czyli w momencie zakupu oraz montażu, ale potem wymaga jedynie niewielkich nakładów związanych z kontrolą systemu czy stosowaniem tabletek odpowiadających za właściwe procesy rozkładu. W przypadku szamba z kolei regularne opłacanie usług asenizacyjnych może w efekcie oznaczać znaczące koszty, z pewnością dużo wyższe niż alternatywne rozwiązanie.

Warunki gruntowe – nie można o nich zapominać

Dywagacje na temat wyboru między przydomową oczyszczalnią ścieków a szambem ekologicznym należy także podpierać kwestiami parametrów gruntu, jaki znajduje się na konkretnej działce. Jest to kluczowe dlatego, że w przypadku odprowadzania ścieków wymagany jest odpowiedni stopień przepuszczalności. Jeśli ten parametr nie występuje, to rozwiązanie z rozsączaniem nieczystości oraz ich usuwaniem nie może być rozważane. Wówczas należy się zdecydować na zbiornik bezodpływowy. Wybór optymalnego sposobu usuwania ścieków z posesji musi być zatem poprzedzony odpowiednimi czynnościami przygotowawczymi i rozpoznaniem nie tylko własnych potrzeb bądź oczekiwań, ale także warunków środowiskowych. Nie można też zapominać o wspomnianych już kwestiach formalnych, które muszą być spełnione, aby uniknąć ewentualnych problemów natury prawnej.

Podsumowując, jest wiele zalet i korzyści wynikających z zastosowania takich czy innych rozwiązań dotyczących usuwania lub gromadzenia nieczystości na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji. Szambo sprawdzi się doskonale w lokalizacjach dysponujących niewielką powierzchnią lub nieprzepuszczalnym gruntem, a także w sytuacji, kiedy nie chce się inwestować większych funduszy w zakup instalacji. W tym przypadku najlepiej jest też, kiedy ilość nieczystości jest stosunkowo niewielka. Inny przypadek stanowi przydomowa oczyszczalnia ścieków. Użytkownicy, którzy dysponują odpowiednią przestrzenią oraz finansami, ale też na przykład zależy im na praktycznie bezobsługowym systemie, który nie generuje wysokich kosztów związanych z eksploatacją, bez wątpienia powinni zdecydować się właśnie na takie rozwiązanie.

Oczywiście w każdym przypadku należy ponadto pamiętać, aby korzystać ze sprawdzonych i jakościowych produktów oraz pomocy wykwalifikowanych instalatorów, którzy zagwarantują prawidłowy montaż. Tylko wtedy będzie się można cieszyć bezpieczną i wydajną eksploatacją.

Szambo Ekologiczne Czy Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – Co Wybrać? - Zbiorniki Betonowe, Na Szambo I Gnojówkę, Piwnice Oraz Kanały - Producent Szamb Betonowych Septic zdjęcie nr 4
Szambo Ekologiczne Czy Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – Co Wybrać? - Zbiorniki Betonowe, Na Szambo I Gnojówkę, Piwnice Oraz Kanały - Producent Szamb Betonowych Septic zdjęcie nr 5
Szambo Ekologiczne Czy Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – Co Wybrać? - Zbiorniki Betonowe, Na Szambo I Gnojówkę, Piwnice Oraz Kanały - Producent Szamb Betonowych Septic zdjęcie nr 6
Szambo Ekologiczne Czy Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków – Co Wybrać? - Zbiorniki Betonowe, Na Szambo I Gnojówkę, Piwnice Oraz Kanały - Producent Szamb Betonowych Septic zdjęcie nr 7

Kupuj zbiorniki z certyfikatem europejskim a unikniesz problemów z odbiorem czy problemów przy dalszej odsprzedaży!